وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

شعر

pdf

او مي آيد

باشد كه فردا از افق نوري بر آيد *******بهر تسلاي غريبان دلبر آيد
شايد شبي مظلومي از ظالم بنالد******* آهش سبب سازي كند هجران سر آيد
25/8/1377