وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

شعر

pdf

انتظار

دلم به قدر آسمان ابري بهار گرفته است ******* دلم براي كوچه هاي بي سوار گرفته است
كبوتران زبام ما پريده اند ******* دلم به ياد كوي لاله زار گرفته است
چكاوكان در قفس به انتظار ******* دلم به ياد سيره هاي بيشه زار گرفته است
كسي دگر بهار را صدا نمي زند ******* دلم براي خانه هاي بي بهار گرفته است
دل اسير خاك پاي مركبت ******* به انتظار رويش بهار كرفته است
صدا صداي پاي قطره هاست ******* دلم براي قطره هاي انتظار گرفته است
عنابستاني* 7/12/1378

ناشناس پنجشنبه 1392/12/08شعر گیرایی بود