وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

خاطرات

pdf

خاطره:گوسفند یا فرماندار!

جشن باکسازی بیسوادی را در یکی از روستاهی بخش جوین برگزار میکردند مراسم در محوطه باز میدان روستا و در فضای باز و زیرسایه درختان سربه فلک کشیده برگزار شده بود که در نوع خود ابتکار زیبا و قابل ستایشی محسوب میشد جمعیت زیادی در مراسم شرکت کرده بودند که علاوه براهالی روستا مهمانانی از سایر روستاهای دهستان نیز شرکت داشتند.مراسم قدری طول کشید و هنگام سخنرانی من نزدیک ظهر بود اما مردم بااشتیاق سخنرانی را گوش میدادند که گله روستا از راه رسید و اهالی به اجبار برای دوشیدن گوسفندان و جمع کردن آنها مجلس را ترک کردند و تقریبا جلسه از اهالی روستا خالی شد !برای من عبرتی شد که در همان جلسه گفتم:وآن اینکه به این پستها و منسبها نباید مغرور شد چرا که برای مردم روستا گوسفند از فرماندار مهمتر است !