وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مقالات

pdf

بمب هسته اي ايران تركيده است

بنام خدا
سلام عليكم
مدتهاست كه توفيق نوشتن براي اين صفحه را از دست داده ام . تقريباً از هنگام ورود به استان چهار محال وبختياري به دليل مشغله فراوان به سايت سري نزده ام و براي آن دلي نسوزانده ام . خدا را شكر مي كنم كه اين توفيق امروز دست داد تا پس از قريب 9 ماه مجدداً گپ و گفتي با شما داشته باشم و اميدوارم كه از اين پس بتوانم حداقل ماهي يك بار با نوشته اي جديد سري به شما بزنم .
‹بمب هسته اي ايران تركيده است›
در آستانه دهه مباركه فجر هستيم و سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و ورود به سي و سومين سال حيات انقلاب و اين يعني اينكه حكومت برخواسته از انقلاب اسلامي مردم ايران ثلث يك قرن را با عزت و افتخار به پيش برده است . در اين ايام معمولاً همه مسؤلين ، دلسوزان نظام و رسانه ها و خاصه رسانه ملي به تكاپو مي افتند كه به اشكال مختلف دستاوردهاي اين انقلاب عظيم را برشمارند و براي نسل امروز يادآوري كنند. يكي از ظلمهايي كه به انقلاب مي شود اين است كه در فرآيند محاسبه دستاوردها عموماً به درون مرزهاي ايران زمين و آن هم حوزه هاي اندكي چون پيشرفتهاي اقتصادي ، علمي ، صنعتي و عمراني محدود مي شوند . هرچند اثرات اين قيام شكوهمند و احياي اراده و اعتماد به نفس ملت بزرگ ايران در اين حوزه ها چشمگير و با گذشته غير قابل مقايسه است ، به عنوان نمونه سرعت حركت علمي ما امروز 11 برابر متوسط جهان است يا اينكه در اوج ركود اقتصادي جهاني كشور ما از درصد رشد اقتصادي بسيار متناسبي برخوردار است و اقتصاد ايران بالندگي و رشد خود را حفظ كرده است و يا در حوزه هاي صنعتي علي رغم همه فشارها ، پيشرفتهاي صورت گرفته شگفتي آفرين است و همينگونه است سرعت عمران و آبادي ايران زمين در حوزه هايي مانند مسكن ، راه ، خدمات زير بنايي (آب ، برق ، گاز و ...) به شكلي كه در مجموع سطح معيشت مردم و رفاه اجتماعي چندين برابر دوران قبل از انقلاب است كه با اين وجود من معتقدم اين پيروزيها فقط تبعات عادي و معمولي پيروزي بزرگ و اصلي است كه بايد به آن توجه ويژه گردد . آن پيروزي بزرگ واصلي چيست؟! خوب مي دانيم كه در برهه انقلاب اسلامي ايران انديشه هاي اداره جامعه مبتني بر دين و ارزشهاي الهي در جهان به شدت روبه افول بود. خداوند به آرامي از صحنه اجتماع كنار گذاشته شده بود و حتي در كشورهاي اسلامي نيز اعتقادات به شدت سركوب مي شد. مظلومين عالم به ظلم ساخته بودند و نظام سلطه (شرق و غرب ) يكه تازي مي كرد و هيچ فرياد اعتقادي به گوش نمي رسيد و مبارزه بشريت نه بين خير و شر كه بين شرها براي سلطه بيشتر شكل گرفته بود. روزنه اميدي براي دنياي بهتر مشاهده نمي شد . فرياد امام روح الله به ناگهان فضاي هستي را در نورديد و در عصر يخ زده مادي فريادي از شرق برخواست كه خدا را فرامي خواند و مردم جهان را مژده اي تازه آورده بود. انقلاب روح الله احياگر مجدد دين در عرصه گيتي بود. اين انقلاب حركتي تازه بر كالبد بي روح مظلومين نا اميد عالم داد. اسلام نشان داد كه قابليت نجات بشريت را دارد و شيعه مي تواند اين پرچمداري را برعهده بگيرد پرچم هاي سرخ عاشورا و سبز انتظار جوشش و اميد رابه جهان بازگرداند. ايران نمونه تازه اي از اداره جامعه بشري رابه جهان عرضه كرد. نمونه اي كه نه بر اساس نظام سرمايه داري غرب استوار بود و نه چشم انداز غلط جامعه سوسياليستي را دنبال مي كرد. نظام مردم سالاري ديني هديه انقلاب خميني (ره)كبير براي مديريت جهان بود و نه تنها مسلمانان عالم كه هم مظلومان و آزاديخواهان به اين انقلاب چشم اميد دوختند و به پيروزي آن دل بستند.ايستادگي اين انقلاب و حركت پيشروانه با وجود حمله همه جانبه و تمام ناشدني همه دشمنان خدا در طول ثلث قرن گذشته باعث شده است كه جمهوري اسلامي جايگاه خود را در مديريت جهان به دست آورد . امروز ايران در تمام معادلات جهاني تأثير غير قابل انكار دارد . بيداري ملتها به وضوح ديده مي شود و در تمام اين بيداريها الگوي ايراني اسلامي فوران مي كند . بمب هسته اي ايران تركيده است . اعتقادات ديني به سرعت در حال گسترش است . وقتي ايران يكتنه بر پايه اعتقادات ديني در مقابل همه ظالمين ايستاده است ملتها احساس مي كنند مي توانند مثل ايران باشند . هرچند مستكبرين چندين سال است به بهانه انرژي صلح آميز هسته اي انواع فشارها را بر ملت ايران تحميل كرده اند اما واقعيت اين است كه آنها نگران مسئله ديگري هستند. توفيق ايران در حوزه هاي مختلف بر اساس اعتقاد به تماميت دين در اداره جامعه شكل گرفته و دشمن نگران گسترش اين تفكر به ساير كشورهاست كه البته اين نگراني واقعي است چرا كه نشانه هايي در دسترس است كه نشان مي دهد اين تفكر روز به روز در حال نفوذ به همه اركان اداره جوامع مختلف است و حتي از سطح عموم مردم عبور كرده است و به طبقه نخبگان و خواص جامعه نيز سرايت كرده است . به عنوان نمونه چند انتخابات گذشته در مجالس افغانستان و عراق كه زير سايه اسلحه آمريكا صورت گرفت نشان داد كه مردم بسيار بيدارتر از آنند كه آمريكائيها بر اساس آن برنامه ريزي كرده اند. اتفاقاتي كه در حيات خلوت آمريكا در كشورهاي مختلف آمريكاي جنوبي در سالهاي اخير رخ داده است دليل روشن ديگري بر اين ادعاست . همين چند روز قبل پرو به عنوان دهمين كشور آن منطقه موجوديت فلسطين را در مرزهاي 1967 به رسميت شناخت . درهمين جريانات اخير لبنان و تلاش وسيع آمريكا و صهيونيزم براي استفاده كامل از خيمه شب بازي پرونده ترور رفيق حريري كه بنا داشتند به وسيله آن هم كار سوريه را تمام كنند هم كار حزب الله لبنان را و هم لطمه سنگين به جمهوري اسلامي بزنند نيز ديديم كه چگونه پس از سفر تاريخي رئيس جمهورمان به لبنان و استقبال بي نظير مردم آنجا كفه ترازو به نفع حزب الله سنگين شد و اقليت مجلس در اكثريت تبديل شدو نامزد حزب الله براي تشكيل كابينه معرفي گرديد. و يا قيام بي نظير مردم تونس و سقوط ديكتاتور 24 ساله آنجا زين العابدين بن علي و سپس گسترش اين موج به ساير كشورهاي عربي مثل يمن و اردن و مصر به هر نتيجه اي كه منجر شود يك پيام خوب را در بطن خود دارد و آن هم بيداري بي چون و چراي ملتهاست . هرچند واكنش غرب و بويژه آمريكا درقضاياي اخير كمي شك برانگيز است به نظر مي رسد بايد هوشيار بود كه نكند غرب كه از بيداري ملتها به خوبي آگاه است با راه اندازي موج مديريت شده كوچك يا سوار شدن بر موج ايجاد شده در تلاش باشد از نتيجه گيري كامل اين خيزشهاي مردم جلوگيري كند يا نتيجه آنها را مصادره به مطلوب نمايد. افشاگريهاي اخير شبكه الجزيره كه شبكه چندان خوشنامي نيست در خصوص همكاريهاي شديد تشكيلات خودگردان فلسطين و محمود عباس با اسرائيل و mi6 انگلستان نيز كمي تأمل برانگيز است . هرچند اصل اين خيانتها براي ما قطعي بوده و بارها بر آن تأكيد كرده ايم و مستند شدن آنها به اسناد غير قابل انكار نيز اتفاق خوبي است اما اينكه چرا اين شبكه آنها را منتشر ميكند ، بايد به دقت مورد مداقه قرار گيرد؟! و نكته پاياني آنكه انقلاب اسلامي ايران جاي پاي خود را در عرصه مديريت جهاني محكم كرده است و مقدمات حكومت جهاني اسلامي بيشتر از هر زمان ديگري فراهم است اميد است كه با ظهور مولاي منتقم حضرت ولي عصر (عج) خيزش جهاني مظلومين براي گسترش عدالت به سرمنزل نهائي برسد. عنابستاني 8/11/89