وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مقالات

pdf

وقت نه تنهاطلا نیست بلکه آشغالی است که باید دور انداخت

دیشب باز هم برای چندمین بار مجبور شدم ازشبکه هواپیمایی کشور برای رسیدن به مقصد استفاده کنم و چون با برنامه ریزیهای خوبی که انجام شده هیچ حق انتخابی برای مسافر نیست !بلیط تهیه شده از شرکت آسمان بود و البته ازهر شرکت دیگری هم می بود چندان تفاوتی نمی کرد ! . چون همشیره بزرگم عازم سفر زیارت کربلا بود ساعت حرکت را طوری تنظیم کرده بودم که به پرواز ایشان در فرودگاه مشهد برسم و به رسم ادب ایشان را بدرقه کنم اما .... اما چنان چه گفتم چون وقت و برنامه ریزی در این کشور هیچ ارزشی ندارد پرواز آسمان ازفرودگاه تهران با دو ساعت تاخیر انجام شد تاخیری که هیچ گاه دلیل آن برای ما روشن نشد و هیچ کس هم خود را موظف به بازگو کردن آن نمی داند .حالا با محاسبه تلف شدن وفت 200 نفر مسافر برای هرکدام دوساعت حداقل 4000 ساعت وقت مفید مردم تلف شده و هیچ کس هم خودش را موظف به پاسخگویی که هیچ حتی موظف به توضیح هم نمی داند ! حالا طلا بودن وقت پیشکش اگر ما برای هر ساعت وقت مسافرین فقط 2000 تومان (حداقل دستمزد) را قایل باشیم 8000000 تومان خسارت مالی وارد آمده که باز هم منبع جبران آن مشخص نیست حالا اینکه مسافرین چه خسارتهای مادی و معنوی فراوان غیر قابل جبران دیگری ناشی ازاین تاخیر نصیبشان می شود خود حدیث مفصلی است مثل همین خسارت من برای نرسیدن به بدرقه مسافرم ...
جالب است که مهماندار هواپیما موقع حرکت همان جمله کلیشه شده ((از این که پرواز شما در فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام میشود پوزش میطلبیم )) را تکرار کرد و وقتی من دلیل تاخیر را سوال کردم گویا سوال کفر آمیزی پرسیده باشم گفته شد ((ما که عذر خواهی کردیم آقا....!!! )) ملاحظه میشود که وقت نه تنها طلا نبست بلکه بی ارزشترین موجودی است که میتوان تصور کرد تازه اگر وقت را موجود بدانیم ....!
والسلام 28/7/88