وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مقالات

pdf

مصاحبه روزنامه ایران و خبرگزاری ایرناقرارگرفتن درموضع اپوزيسيون دولتي كه خدماتش براي مردم ملموس است، محبوبيت به دنبال ندارد
در واپسين ماه سال معمولا پيدا كردن مسوولان براي مصاحبه اگر غيرممكن نباشد ،‌ با دشواري زيادي براي خبرنگاران همراه است ، به خصوص كه تنها چند روز تا برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمان باقي است ، اما اين غيرممكن با استقبال "علي اصغر عنابستاني" استاندار چهارمحال و بختياري و پيگيري "كيومرث مرادي" مدير روابط عمومي استانداري محقق شد و با وجود برنامه هاي فشرده استاندار ، اين نشست خبري با نماينده عالي دولت در شهركرد برگزار و استاندار چهارمحال و بختياري در زمينه مباحث مرتبط با رسانه ، اقدامات دولت براي توسعه استان و انتخابات به پرسش هاي خبرنگار ايران پاسخ داد كه حاصل اين نشست در ادامه مي آيد.
گفت و گو را از رسانه آغاز مي كنيم، ‌ارزيابي شما از نقش رسانه ها درتوسعه چيست، با توجه به رويكردهاي نوين توسعه آيا رسانه ها توانسته اند نقش تاثيرگذاري در توسعه به خصوص درمناطق محرومي مانند استان چهارمحال و بختياري داشته باشند؟
رسانه مي تواند چشم بيدار جامعه بايد، اين چشم بيدار بايد بتواند كاستي ها و نقاط قوت و مسيرهاي حركت و برنامه ريزي را به خوبي رصد كند و با نقادي منصفانه به عنوان بازويي توانمند به مديريت جامعه براي رفع كاستي ها و نقاط ضعف مدد برساند. آنچه كه بايد به صورت ويژه از سوي رسانه ها مورد توجه قرار گيرد اين است كه در عين پرداختن به مسائل و مشكلات، جريان اطلاع رساني را به صورتي هدايت نكنند كه باعث ايجاد فضاي ياس و نااميدي و بي اعتمادي مردم به نظام و خدمتگزاران شود. اگر رسانه ها تنها به نقاط ضعف و سياه نمايي روي بياورند روح اميد و نشاط در جامعه پژمرده مي شود، اما اين نافي پرداختن مصلحانه به مشكلات نيست، رسانه بايد با واقع بيني نقاط ضعف را با هدف اصلاح بيان نمايد ، در غير اين صورت نسبت به اشكالات موجود در جامعه غفلت ايجاد مي شود. در استان چهارمحال و بختياري كه ازمناطق محروم كشور محسوب مي شود، رسالت رسانه ها به دليل ظرفيت هاي ناشناخته اي كه وجود دارد، سنگين تر ازمناطق برخوردار كشور است، در اينگونه استان ها توقع از رسانه ها بيشتر و رسالت فعالان رسانه سنگين تر است ، واقعيت اين است كه در سال هاي گذشته نسبت به ظرفيت هاي رسانه اي استان و استفاده از اين ظرفيت براي معرفي قابليت ها ، توانمندي ها و حتي محروميت هاي استان به خوبي استفاده نشده است . يك موضوع مهم كه هم رسانه ها و هم مسوولان بايد مد نظر داشته باشند ،‌ افزايش سعه صدر است ، بلند نظري يك اصل مهم است كه مسوولان در فعاليت ها و رسانه ها در جريان اطلاع رساني خود بايد به آن توجه جدي داشته باشند ، شخصا در 23 ماه حضور در استان ، بعضا شاهد انتشار مطالبي و اخباري بوده ام كه بعضا قابل پيگيري حقوقي بوده اما سعي كرده ام با باز گذاشتن فضا، امكان طرح مسائل توسط رسانه ها فراهم شود. روزنامه ايران و خبرگزاري جمهوري اسلامي عملكرد واقع بينانه اي نسبت به رويدادهاي چهارمحال و بختياري داشته اند و برونداد اين دو رسانه نسبت به آنچه كه از رسانه ها در راستاي بسترسازي براي توسعه انتظار مي رود ، مطلوب بوده است ، به همين دليل ايجاد دفاتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در تمامي شهرستان هاي استان در دستور كار قرار گرفته، زيرا توسعه كمي و كيفي رسانه ها بايد به صورت توامان مورد توجه قرار گيرد و توسعه كيفي بدون ايجاد دفاتر ايرنا حاصل نمي شود، كه هماهنگي هاي لازم براي ايجاد دفاتر ايرنا با فرمانداران شهرستان هاي مختلف استان صورت گرفته است.
با توجه به اينكه شما به حوزه رسانه توجه ويژه داريد و حتي وبلاگ شخصي ايجاد كرده ايد، عملكرد رسانه هاي استان را به طور كلي با توجه به رسالت هاي رسانه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در حوزه رسانه هاي نوشتاري از لحاظ كمي شرايط استان مناسب است اما ازنظر كيفي نياز به برنامه ريزي براي ارتقاء سطح كيفي توليدات رسانه ها در استان به شدت احساس مي شود، اين مهم تنها به نشريات محدود نمي شود ، در ارتباط با رسانه هاي ديداري و شنيداري نيز از لحاظ هنري و فني توليدات اين رسانه در استان نيازمند تقويت است به همين منظور در تدوين برنامه پنجم توسعه استان به اين مهم توجه ويژه شده و برنامه هاي اجرايي در حوزه هاي فرهنگي به خصوص براي ارتقاء توليدات رسانه اي استان و ارتقاء سطح كيفي اين بخش در اين برنامه پيش بيني شده است.
درروزهاي پاياني سال قرارداريم و ارزيابي ميزان توفيق استان دربخش قابل توجهي ازبرنامه هاي دردست انجام، قابل ارزيابي است، با توجه به اينكه امسال، سال جهاد اقتصادي بوده آيا فعاليت هاي صورت گرفته در استان براي شكوفايي اقتصادي را جهادگونه ارزيابي مي كنيد؟
براي پاسخ به اين سووال برخي شاخص هايي موجود ارائه مي شود، اما قبل از آن طرح چند نكته ضروري است ، در نيمه دوم امسال دو كار مهم در استان به خوبي مديريت شد كه سفر چهارم رييس محترم جمهوري و هيات دولت و سرشماري نفوس و مسكن بود و امر مهم ديگري كه هم اكنون مديريت مي شود، انتخابات مجلس نهم است.
چهارمین سفر رييس محترم جمهوري و هيات محترم دولت در پاييز امسال به استان انجام شد كه به اذعان اكثر كساني كه مسائل استان را رصد مي كنند ، سفر چهارم دولت به استان از حیث استقبال مردمي ، هماهنگي و مصوبات نسبت به سه سفر قبلي بي نظير بوده است ، اتفاقات خوبي براي استان پس از سفر هيات دولت افتاد كه دريافت مجوز كميسيون 215 و قرار گرفتن 55 پروژه استان در زمينه هاي مختلف آب، عمراني ، بهداشت و ... در لايحه بودجه سال آتي از شاخص ترين پيامدهاي سفر هيات دولت است كه با توجه به اينكه هنوز مجلس لايحه بودجه را تصويب نكرده از ذكر پروژه ها اجتناب مي شود و در زمان مقتضي به رسانه ها اعلام خواهد شد. اين اتفاق بزرگ در بودجه و طرح ها تا كنون در تاريخ استان چهارمحال وبختياري بي سابقه بوده است.
در سرشماري نفوس و مسكن نيز به عنوان يك رويداد مهم كشوري كه اطلاعات حاصل از آن مبناي تمامي برنامه ريزي هاي قرار مي گيرد، بنا بر ارزيابي مركز آمار ايران استان چهارمحال وبختياري در اجراي اين رويداد مهم رتبه نخست كشور را كسب و مورد تقدير قرار گرفت.
اما وضعيت تغييرات شاخص هاي توسعه استان به خوبي گواه فعاليت هاي انجام شده در سال جهاد اقتصادي و سال هاي قبل از آن در خدمت رساني جهادگونه دولت به خصوص در منطقه محرومي مانند استان چهارمحال وبختياري است.
در ايجاد اشتغال به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي رونق اقتصادي ، تعهد استان به دولت ايجاد 28 هزار و100 شغل جديد در استان بوده كه تا زمان حاضر كه هنوز چند هفته تا پايان سال باقي مانده 33 هزار و 500 شغل جديد بر اساس آمار سامانه رسمي اشتغال كشور در استان ايجاد شده كه تاثير اشتغال ايجاد شده در كاهش نرخ بيكاري و افزايش نرخ اشتغال استان كاملا مشهود است به گونه اي كه براي نخستين بار نرخ بيكاري استان بر اساس اعلام مركز آمار ايران با 11.5 درصد از متوسط كشور كه 11.6 درصد بوده ، كمتر شده است .
هم اكنون يك هزار و 85 واحد صنعتي در استان به فعاليت مشغول است و چهره چهارمحال وبختياري در حال تغيير به استاني صنعتي است و از يك هزار و 561 مجوز تاسيس صنايع صادر شده در استان نيز فعاليت هاي اجرايي 600 طرح در حال انجام است كه با صدور پروانه بهره برداري اين تعداد نيز در آينده اي نه چندان دور به صنايع استان افزوده خواهد شد.
ميزان صادارات استان نيز از 34 ميليون دلار در سال 84 به 111.5 ميليون دلار در سال 89 رسيده و براي امسال 150 ميليون دلار صادرات در استان هدف گذاري شده كه تا اسفندماه جاري 135 ميليون دلار كالا و محصول به خارج از كشور صادر شده است كه براي استاني كوچك كه با هيچ كشوري مرز مشترك ندارد، رقم قابل توجهي است. واردات استان نيز امسال 58.5 ميليون دلار بوده كه تماما كالاهاي واسطه اي ، مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز صنايع بوده است .
شاخص تغييرات درآمد و هزينه خانوار در استان نيز بر اساس بررسي هاي مركز آمار ايران مبين آن است كه ميزان رشد درآمد نسبت به هزينه از سال 83 تا 89 در استان بيشتر بوده ، طي اين سال ها رشد هزينه خانوارهاي شهري 39 درصد و روستايي 38.5 درصد بوده و اين در حالي است كه رشد درآمد خانوارهاي شهري 44.72 درصد و براي خانوارهاي روستايي 45.5 درصد بوده است . به طور كلي مي توان گفت استان با روندي روبه رشد مواجه بوده و سفرهاي چهارگانه دولت در سرعت بخشيدن به اين رشد تاثير بسزايي داشته و با سرمايه گذاري بيشتر دولت و بخش خصوصي قابليت هاي زيادي در بخش صنايع تبديلي كشاورزي ، گردشگري ، صنايع فولادي وجود دارد كه مي تواند استان را به قطب جذب نيروي كار تبديل كند.
درخصوص مصوبات سفرهاي هيات دولت آيا در اجراي مصوبات با مشكلاتي كه مانع اجرا يا باعث كند شدن روند اجراي مصوبات باشد ، مواجه شده ايد؟
درارزيابي مصوبات بايد تاثير اين مصوبات را بر جامعه مورد تحليل قرار داد تا ارزيابي دقيقي ازمصوبات بتوان ارائه كرد، آنچه كه به جرات براي استان چهارمحال و بختياري درخصوص مصوبات سفرهاي دولت مي توان بيان كرد و بايد از آن دفاع شود اين است كه بدون شك نتايج و بركات مصوبات هركدام ازسفرهاي رييس جمهوري و هيات دولت به اندازه يك برنامه پنج ساله استان را پيش برده است، اين تنها محدود به استان چهارمحال و بختياري نيست سياست عدالت محورانه دولت به گونه اي بوده كه استان هاي محروم در مقايسه با استان هاي برخوردار با جهش بي نظيري در زمينه هاي مختلف طي فعاليت دولت نهم و دهم مواجه بوده اند. البته در اجراي برخي مصوبات محدوديت هاي قانوني و ديگر محدوديت ها وجود داشته و برخي از مصوبات نيز بنا بر دلايل كارشناسي از دستور كار خارج شده است، اما در مجموع اجراي مصوبات با روند قابل قبولي در استان در حال اجراست.
با توجه به برگزاري انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند، فضاي انتخابات را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
قبل از پرداختن به انتخابات مطلب مهمي بايد مطرح شود، رخدادهاي اخير جهان مبين آن است كه دنيا دچار بحران مديريت شده و الگوي ليبرالسيم با چالش هاي جدي مواجه شده است كه باعث تزلزل اين نظام ايدئولوژيك شده،‌ جهان امروز به شدت احساس بحران مديريت و معنويت مي كند و چنين شرايطي همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب نيز بارها متذكر شده اند،‌ فرصتي را براي الگوي مردم سالاري ديني ايران اسلامي فراهم كرده تا از سوي كشورهاي مختلف جهان الگوي مديريت مبتني بر دين مورد استقبال قرار گيرد، به همين دليل غرب نيز كه اين روزها اقتدار روز افزون ايران و تاثيرگذاري اين نظام مردمي و ديني بر ديگر كشورها را مي بيند، براي تضعيف آن از هيچ اقدامي فروگذار نمي كند. از حربه هاي مختلف مانند اتهام هاي متعدد در زمينه حمايت از تروريسم، تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته و حتي تهديد حمله نظامي نيز استفاده مي كنند.
در واقع ليبراليسم غربي به سردمداري آمريكا با دو رويكرد فشار تركيبي از بيرون و تغيير تركيبي از درون درصدد تضعيف جمهوري اسلامي ايران برآمده است ، كه مهمترين نمونه استراتژي تغيير تركيبي از درون را در انتخابات سال 88 شاهد بوديم و همين رويكرد براي ديگر انتخابات ها نيز در دستور كار دارد تا از اين طريق با تبديل انتخابات به چالش براي ايران ، نظام جمهوري اسلامي را مانند آنچه كه خود با آن دست به گريبان شده اند ، دچار بحران فقدان محبوبيت كنند كه اين مهم از طريق كاهش مشاركت در انتخابات دنبال مي شود. نظام سطله تلاش مي كند با القاء ناكارآمدي نظام سياسي كشور ، فقدان سلامت انتخابات ، مهندسي انتخابات و همراهي مردم با نظام را دچار خدشه سازد. اما ملت ايران كه در برهه هاي مختلف هوشمندي خود به نمايش گذاشته اند، در انتخابات اخير مجلس نيز حضور پررنگ خواهند داشت.
در استان چهارمحال وبختياري مشاركت مردم در انتخابات هاي گذشته حدود 75 درصد بوده كه اميد آن مي رود در اين دوره با حضوري پرشورتر از قبل ميزان مشاركت استان از انتخابات هاي قبل بيشتر باشد. در انتخابات اخير با توجه به شرط مدرك تحصيلي فوق ليسانس تعداد نامزدها در مقايسه با دوره هاي قبل كاهش يافته اما از نظر عقلانيت حاكم، شرايط مطلوب تر از انتخابات دوره هاي قبل است و در عين حال از تمامي جريان هاي سياسي درون نظام داوطلب هايي براي ورود به مجلس حضور دارند .
شيوه هاي تبليغاتي داوطلبان مجلس نهم در استان روندي مناسب دارد ، البته برخي شيوه هاي تبليغي نامناسب كه بعضا ريشه فرهنگي دارد مانند به راه انداختن كارناوال هاي خودرويي را شاهد هستيم كه بر خلاف قانون است و داوطلب هاي نمايندگي بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه نظام ما برخاسته از كرامت پابرهنگان است و چنين رفتارهايي براي كساني كه قصد نمايندگي مردم را دارند، پسنديده نيست.
درتبليغات انتخاباتي برخي نامزدها دراستان و كشور شاهد نقدهاي تند نسبت به اقدامات و برنامه هاي دولت هستيم و برخي نامزدها از فرصتي كه فراهم شده براي حمله به دولت استفاده مي كنند،‌ تحليل شما از چنين رفتارهايي در عرصه انتخابات چيست؟
تبليغات انتخابات بايد مبتني بر حقيقت و بدور از تخريب و افترا بايد ، كساني كه مي خواهند در مصدر تصويب قانون بر اساس شرع قرار گيرند بايد آبروي ديگران را محترم بشمارند، اما از موضع دولت ، اگر در دولت هاي قبل گرفتن ژست اپوزيسيون باعث توفيق داوطلبان نمايندگي مجلس بوده ، براي اين دولت كه برنامه ها و خدماتش براي مردم ملموس است، اتخاذ موضع اپوزيسيوني محبوبيتي ايجاد نخواهد كرد، بدون شك اگر برونداد حضور يك داوطلب در عرصه تبليغات باعث خدشه دار شدن نظام باشد آن داوطلب خسران زيادي را متوجه خود و جامعه كرده ، ‌زيرا ممكن است منجر به نااميدي مردم از نظام شود. داوطلبان بايد ظرفيت هاي پاسخگويي نظام به مطالبات مردم را در نظر بگيرند و از دادن وعده هايي كه باعث افزايش مطالبات مي شود، پرهيز كنند ، زيرا ممكن است كه به عنوان نماينده از سوي مردم انتخابات نشوند اما مطالباتي را دامن زده باشند كه برآورده كردن آن توسط نظام ممكن نباشد و باعث نااميدي مردم شود.