وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مقالات

pdf

«قدرت، از نگاهي ديگر»


(مرثيه اي براي علايي)

آنچه آقاي علايي كه حالا بايد به او لقب (سردار سابق) داد به بهانه سالروز قيام 19 دي مردم قم در همان روز در روزنامه اطلاعات (همان روزنامه چاپ كننده مقاله توهين آميز «ارتجاع سياه و سفيد» در 17 دی ماه 1356) به چاپ رسانده سرتاپا مغلطه اي است توهين آميز به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ركن ركين اين نظام، ولايت معظم فقيه.
در اين حال دو نكته حسب وظيفه ی دفاع از ساحت نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه عرض مي كنم: 1-شاه بيت نگاه جناب علايي به جمهوري اسلامي به مثابه ساز و كاري براي اعمال قدرت است، از نظرگاه ايشان اين نظام بنا شده است براي قدرت و قدرت ورزي قدرتمندان واز همين روست كه در چنبره تخیلات واهي خويش شاه را تصور كرده، با افكار مختلفي كه براي حفظ قدرت بايد صورت مي داد و نداد؟ و البته باز هم نفهميده كه چون معمار انقلاب حضرت روح الله اصل وجود نظام شاهنشاهي را مانع پيش رو براي تحقق آرمانهاي الهي مي ديد ، در هر حال سقوط آن نظام را هدف گرفته بود و تخيلات آقاي علايي در صورت وقوع هم كمكي به رژيم ستمشاهي نمي كرد.
والبته اگر در نگاه علوي حفظ قدرت به هر قيمتي اصل مي بود لابد در طول تاريخ اسلام و شيعه بايد هزاران سئوال به ذهن كج فهم امثال علايي مي رسيد. « شاید هم رسيده و بر زبان نمي آورند و از اين جا شروع كرده اند تا ميزان حساسيت ما را تست بزنند» ما يادمان نرفته كه همپيالگي هاي آقاي علايي در دوران حكومت دوم خرداد، وقيحانه گفتند و نوشتند كه؛اگر پيامبر در بدر و احد سران قريش را نمي كشت بني اميه در كربلا آن جنايت را مرتكب نمي شد!!!.
براي نمونه تعداد اندكي از اين سئوالات كه با اين تفكر به ذهن امثال ايشان مي رسد را براي قضاوت خوانندگان مي آورم: -آيا اگر پيامبر در همان سالهاي اوليه بعثت در مكه، اقوام و خويشان خويش را در سمتهاي آينده شريك مي كرد اين همه سختي 13 ساله دوران مكه و شعب ابي طالب و محاصره اقتصادي و هجرت به حبشه و شكنجه شدنهاي ياران اندك را به چشم مي ديد و مجبور به مهاجرت از خانه و كاشانه خود مي شد؟
-اگر پس از رحلت پيامبر، علي(ع) هم شريك اهل سقيفه مي شد بسيار آسان تر به حكومت دست نمي يافت؟
-اگر مولا علي(ع) كه شريك اهل سقيفه نشد ملاحظه نوپايي اسلام را نمي كرد و شمشير مي كشيد زودتر بر مسند قدرت دست نمي يافت؟
-اگر فاطمه اطهر(س) براي احقاق حق علي درب خانه به خانه اصحاب را نمي كوفت تا در تاريخ مظلوميت آقا ثبت بماند درب خانه اش مي سوخت ؟و پهلويش مي شكست؟
-اگر علي(ع) پس از قبول خلافت براي مدتي معاويه را از امارت شام عزل نمي كرد و او را به عنوان مخالف همراه به رسميت مي شمرد پايه هاي قدرتش دوام بيشتري نمي يافت؟!
-اگر علي(ع) در مناصب متعدد حكومت كه اتفاقاً كم هم نبودند فقط قدري براي امثال طلحه و زبير كه از صحابي قديمي پيامبر هم بودند، سهمي قائل مي شد، زمان بيشتري بر اريكه قدرت نمي ماند؟
-آيا اگر سركشان و طواغيت متعدد در زمان حكومت مولا علي(ع) هر كدام به شكلي سهمي مي بردند (يكي از قدرت و ديگري ازثروت) حكومت آقا بي دردسرتر و طولاني تر نمي شد؟
- آيا... آيا... و آيا...
آقاي علايي « به ظاهر سردار» ؛ در ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي قدرت فقط وسيله است، براي اهداف بلند الهي و هر كس در اين مسير براي تحقق عدالت و آرمانهاي بزرگ اسلامي مانعي ايجاد كند بدون شك مستحق اشد مجازات است و حاكم اسلامي هيچ مماشاتي را روا نخواهد داشت. هر چند حسب مصالح ، زمان مجازات ممكن است قدري جابجا شود. چنانچه براي سران فتنه اين تصميم حكيمانه اتخاذ شده و زمان مجازات به آينده موكول شده است و ظاهراً براي امثال شما اين مقدار از عطوفت موجب سوء تفاهم شده و طلبكار نظام و رهبري آن شده ايد.
2 - اين كه جناب علايي اين نظام را با رژيم ستمشاهي مقايسه كرده و اهداف انقلاب را به شدت تنزل داده و قيام 19 دي را با اردوكشي وابستگان به بيگانه به بهانه اعتراض به نتيجه انتخابات سال 88، قياس كرده و سوگمندانه شاه سفاك پهلوي را با مقام معظم رهبري مقايسه كرد والبته در همه بندها با صغري و كبراي به ظاهر صحيح نتيجه مغلوط و به شدت منحرف كسب نموده كاملاً واضح و آشكاراست. اما آنچه مبهم است اينكه متاسفانه اين توهين آشكار در رسانه هاي كشور و خاصه بعضي رسانه هاي مدعي اصولگرايي انعكاس چنداني نداشت و كمتر مورد نقد و تحليل قرار گرفت.
به راستي چه اتفاقي بايد بيافتد كه آقايان قدري به رگ غيرتشان بر بخورد و واكنش درخور نشان دهند؟ آقاياني كه در طول 12 ماه گذشته به دنبال كوچكترين بهانه عمدتاً غيرواقعي مي گشتند كه به پاك ترين و ولايي ترين و خدوم ترين دولت تاريخ ايران، بيشترين هجمه و حمله را ترتيب دهند و بمباران تخريب را روانه سازند، چگونه حالا ككشان هم نمي گزد كه اينچنين به همه اركان نظام اهانت مي شود؟
رسانه هايي كه به اسم دفاع از ولايت، سينه چاك بودند و هر گونه هتك آبرو و حيثيتي را مرتكب مي شدند، كجا خوابشان برده كه چنين هتاكي واضحي هم چرتشان را نمي شكند؟
فاعتبروا يا اولي الابصار