وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

اخبار

pdf

توسعه مهارت همراه با پرورش خلاقیت و ابتکار

استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه مهارت را همراه با پرورش خلاقیت و ابتکار ضروری دانست علی اصغر عنابستانی در دیدار با کارکنان فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته ملی مهارت و فناوری گفت: مهارت متفاوت از کارآفرینی است. وی تأکید کرد: با پرورش مهارت و خلاقیت در جوانان مشکل بیکاری در کشور تا حدود زیادی بر طرف شده و جوانان جسارت راه های نرفته در عرصه اشتغالزایی را با توسعه مهارت و پرورش خلاقیت به دست می آورند. عنابستانی افزود: فنی و حرفه ای باید علم را به فناوری تبدیل کرده تا بخش اقتصاد متحول شود. استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ادامه روندی که در دولت عدالت محور برای توسعه اشتغال صورت گرفته، نرخ بیکاری را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از هفت درصد می رساند. وی گفت: در پایان سال ۸۸ رقم بیکاری در چهارمحال و بختیاری ۱۶ و چهار دهم درصد بوده و پایان سال ۹۱ برای نخستین بار به کمتر از نرخ کشوری و به ۱۰ و هشت دهم درصد رسیده است. عنابستانی خاطرنشان کرد: آموزش های مهارت از سوی فنی و حرفه ای نفش تأثیر گذاری در به وجود آمدن این نرخ بیکاری داشته و باید نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری تا پایان برنامه پنجم به شش و هشت دهم درصد برسد.