وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

اخبار

pdf

ایجاد پل ارتباطی بیم مردم و شهرداری مهم ترین وظیفه شوراهای اسلامی

استاندار چهارمحال و بختیاری ایجاد پل ارتباطی بیم مردم و شهرداری را مهم ترین وظیفه شوراهای اسلامی دانست علی اصغر عنابستانی در دیدار با اعضای منتخب چهارمین شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به نبود پل ارتباطی کانالیزه شدن بین مردم و شهرداری گفت: اعضای شورای اسلامی شهرکرد باید این پل ارتباطی را ایجاد و آن را در راستای رسیدگی به امور شهروندان تقویت کنند. وی تعریف منابع درآمدی جدید و چایدار برای شهرداری را از وظایف مهم شوراهای اسلامی اعلام و تأکید کرد: شورای اسلامی شهرکرد نیز باید با این اقدام، شهرداری شهرکرد را از وابستگی به منابع دولتی بی نیاز کند. عنابستانی افزود: هم اکنون شوراهای فرادست در چهارمحال و بختیاری به شوراهایی تشریفاتی تبدیل شده که باید جایگاه خود را در این دوره به دست آورند. وی وضعیت کنونی مبلمان شهری شهرکرد را نامناسب اعلام و تصریح کرد: بایستی برای تقویت این مبلمان و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان شهرکردی نهایت برنامه ریزی و تلاش صورت گیرد. ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۱۰:۲۷