وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مجموعه آثار

شام غریب

درتیرماه 1390 ( اخرین روزهایی که هنوز امکان سفر زوار ایرانی به سوریه و دمشق وجود داشت ) به اتفاق خانواده سفری به سوریه داشتیم . چون احتمال می دادم که تا مدتی توفیق زیارت مرقد منور حضرت زینب (س) و رقیه (س) از ما سلب شود بر خلاف سفرهای قبل سعی کردم به همه جا بروم و همه چیز را دقیق تر ببینم . این کتاب حاصل یادداشتهای آن سفربه شامی است که این روزها واقعا غریب است . انتشارات گام سوم در بهمن 1391 به تعداد 3000 نسخه و در 81 صفحه آن را چاپ و منشر نمود .