وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مجموعه آثار

شام غریب

هابیل در طول عمر بشر تا امروز میلیونها بار تکرار شده است و قابیل هم سوگمندانه همچنین . تو اما مواظب باش که در صف هابیلیان هستی یا در صف قابیلیان . جذبه ها و نفحات الهی مدام وزیده می شود و شهوتهای نفسانی هر روز سرکش تر میشوند و وسوسه های شیطانی پیچیده تر . تو تکرار کدام خواهی بود ؟! هابیل یا قابیل ؟!

توسل و تحول

همه بلند شدند،تو هم بلند شوحسن ، تو هم داد بزن ...، دادبزن ،خالی شو...، به همه بگو که چه کاره ای ، به همه بگو می خوای عوض بشی ... بگو کمک کنند ... از همه معذرت بخواه ... می شه حسن ، پاشودلت رو خالی کن ، از همه حلالیت بطلب ... یا الله... .

هفتادودو قطره از دریا

آمده بودیم زیارت و هر آمدنی را رفتنی است . دوست داشتیم که بمانیم ،اما آمده بودیم که برویم و رفتیم . کوله بارمان غم بود که از نجف خارج شدیم . همگی دعایمان بازگشت بود و با پای خودمان میرفتیم . می رفتیم تا شاید ...

پابرهنه دربقیع

صبح امروز روبروی محراب رسول الله (روضه رضوان ) کیسه ام را کنار ستونی گذاشتم و به نماز ایستادم پس از نماز فهمیدم کسی اشتباهی کیسه مرا برده است . صندلهای راحت و سبکی بود در کیسه اشتباهی علاوه بر کفش کلید اتاق صاحبش هم بود . خیلی منتظر ماندم شاید برگردد اما خبری نشد . کفشها را تا خروجی باب البقیع با خودم بردم پوشیدمشان و چند قدمی رفتم ... ادامه ندادم . آنها را برگرداندم کنار همان ستون روبروی محراب و پابرهنه رفتم بقیع ...!